guitar

REGISTRACE

METROPLEX 2018
09-11.03.18
PRAHA

SPUŠTĚNÍ REGISTRACÍ:
18.1.2018 18:18

VÝŠE PŘÍSPĚVKU:
550,- / PRVNÍ VLNA
750,- / DRUHÁ VLNA

POSTUP REGISTRACE:

Do areálu festivalu budeme vpouštět pouze předem registrované členy s platným potvrzením o složení členského příspěvku. Registraci nebude možné vyřešit u vstupu. Vandráky bez registrace budeme nuceni poslat zpět do pustiny ...

> REGISTRACE PRO TENTO ROK JIŽ BYLY UZAVŘENY! <

guitar

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Veškeré platby ve prospěch projektu RZ Bratronice, jsou přijímány výhradně ve formě členských příspěvků vyměřovaných dle § 235 zákona č. 89/2012 Sb. a stanov.

VYBRANÉ PŘÍSPĚVKY BUDOU PROJEKTEM POD ZÁŠTITOU SPOLKU POUŽITY:

PODROBNÉ PLATEBNÍ PODMÍNKY / ZÁKONNÉ POUČENÍ:

Projekt RZ Bratronice (dále jen „Projekt“) a akce METROPLEX 2018 (dále jen „Akce“) je realizována pod záštitou Občanského sdružení Alternativa II, z.s. (dále jen „Spolku“) na spolkové neziskové a nespotřebitelské členské bázi dle stanov Spolku (dále jen „Stanov“), za účelem rekultivace objektu bývalé raketové základny Bratronice, aktivního volnočasového vyžití členů a naplňování vybraných oblastí spolkového poslání, kterým je podpora aktivního bytí, seberealizace, vědy, kultury, sportu, tělovýchovy, vzdělávání, občanské angažovanosti, volnočasového vyžití, jakož i všech ostatních aktivit směřujících k všestrannému rozvoji jedince i společnosti. Veškeré platby ve prospěch projektu RZ Bratronice jsou přijímány Spolkem výhradně ve formě členských příspěvků (neboli zkráceně jen „příspěvků“) stanovovaných Spolkem na základě § 233 zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen „NOZ“), přičemž upozorňujeme, že dobrovolná úhrada příspěvku ve prospěch Spolku je dle spolkových Stanov považována současně i za projev vůle ve smyslu § 233 (2) NOZ, na základě čehož plátci stanoveného příspěvku vzniká nejpozději okamžikem přijetí příspěvku ze strany Spolku v souladu se Stanovami a interními předpisy bezzávazkový členský status „podporovatel“ Projektu a řadové neregistrované členství ve Spolku, které příslušného člena opravňuje ve Spolkem stanoveném rozsahu navštěvovat prostory Projektu, účastnit se Akcí Projektu a čerpat příslušné členské výhody a služby Projektu poskytované „podporovatelům“ Projektu výhradně a pouze na spolkové neziskové a nespotřebitelské bázi v rámci hlavní činnosti Spolku za účelem realizace spolkového poslání a efektivního interního fundraisingu / crowdfundingu. Nesouhlasíte-li s uvedenými platebními podmínkami, neprovádějte ve prospěch Spolku jakoukoliv platbu, anebo požádejte neprodleně o vrácení platby, pokud jste tuto platbu provedl(a) v domnění, že se jedná o jiný právní akt za jiných platebních podmínek. Změnu členství z neregistrovaného na registrované lze provést na adrese www.osa2.cz/registrace. Stanovy, jakož i ostatní informace o Spolku jsou k dispozici ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 16540.

ZPĚT NA ÚVOD

REGISTRACE

  MÍSTA DOSTUPNÁ POUZE PŘEDEM!,-  
  550,-  / PRVNÍCH 150 míst   750,-  / ZBÝVAJÍCÍCH 150 míst

REGISTRACE bude spuštěna 18. 1. 2018 v 18:18 POZOR: Místa předem bude možné objednat nejpozději do 28. 2. 2018
METROPLEX je neveřejnou akcí pro uzavřenou společnost. Pokud máte zájem se METROPLEXu zúčastnit, pak se stačí registrovat dle následujícího instrukcí:

INFO K REGISTRACÍM ZDE

Realizováno pod záštitou Občanského sdružení Alternativa II, z.s. na spolkové neziskové bázi dle stanov za účelem realizace spolkového poslání.

ADRESA METROPLEXU

HALA 36
Bubenské nábřeží 306
Praha 7
Czech Republic
GPS: 50°05'58.7"N 14°26'41.1"E

NAPIŠTE NÁM